Samolepiaca fólia

  • Oddelíme podkladový papier a postupným tlakom (najlepšie gumovým valčekom alebo stierkou) samolepku pritlačíme na požadované miesto.
  • U väčších formátov (A5, A4, A3 a väčších) odporúčame samolepku po sňatí podkladového papiera navlhčiť vodou, tým sa dočasne zníži lepivosť a možno s ňou po podkladovom materiáli pohybovať.
  • Samolepiace značenie lepíme na stabilný hladký čistý odmastnený povrch (kov, sklo, keramiku, drevo, plast a pod.) s výnimkou muriva, betónu alebo poréznych hmôt. Podkladový povrch musí byť dôkladne zbavený prachu, mastnoty, alebo iného znečistenia, ktoré by mohlo mať vplyv na lepivosť. Čerstvo nafarbené a lakované povrchy majú byť ponechané minimálne 3 mesiace bez polepenia kvôli dozretiu náteru (zbaveniu sa prchavých látok).
  • Teplota okolia a aj lepeného podkladového materiálu musí byť pri lepení viac ako +10°C (ideálne +10°C až +25°C).  
  • Samolepky je možné používať v prostrediach s teplotou pohybujúcou sa od -40°C do +70°C.
  • Na samolepiacu fóliu je možné písať liehovou centrofixou.

Plastové tabuľky

  • Možná montáž na hladké, ale aj porézne povrchy.
  • Inštaláciu tabuliek je možné spraviť skrutkami a nitmi, resp. nalepením pomocou elastického tmelu (napr. silikónu) alebo polyuretánového tmelu, prípadne pomocou vhodných obojstranných samolepiacich pások. Na lepenie plastových tabuliek nemožno použiť lepidlá s obsahom rozpúšťadiel, ktoré poškodzujú plasty. Pred lepením musí byť podkladový povrch dôkladne zbavený prachu, mastnoty, alebo iného znečistenia. Plastové tabuľky nie je vhodné osádzať na miesta atakované vetrom napr. drôtené pletivo, kde hrozí odtrhnutie tabuľky.
  • Na plastové tabuľky je možné písať liehovou centrofixou.

Poznámka: pri montáži značenia dodržiavajte predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.