Kontaktné informácie

Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

Ladislav Matula
Stredná Roveň 1266/8
034 84 Liptovské Sliače
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: PIKTOGRAM SK, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliače

IČO: 53433602
DIČ: 2121416110
IČ DPH: SK2121416110

Okresný súd Žilina, Obchodný register
ČOddiel Sro, vložka č. 76522/L

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5179437917/0900
IBAN: SK80 0900 0000 0051 7943 7917
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Kontakty
Tel.: +421 905 535 149
E-mail: matula@piktogram.sk

Orgán dozoru:

Inšpektor SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.Box B-89

011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 041/7632 130, fax. č.: 041/7632 139, e-mail:za@soi.sk