Dodacie podmienky

Je v našom záujme všetky objednávky riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné (väčšina objednávok je spracovaná a odoslaná do max. 2-4 prac. dní). Všetky ceny za tovary a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Je potrebné zadať adresu doručenia v rámci Slovenskej republiky, doručovanie zásielok do zahraničia nie je možné.

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom spotrebiteľa vyplývajúceho zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodacie podmienky internetového obchodu www.piktogram.sk - všeobecné obchodné podmienky (časť 2.):

2. Dodávka tovaru:

Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Dodacia lehota je najneskôr do 1 - 2 týždňov po potvrdení prijatia objednávky, v závislosti od aktuálnych zásob. Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť v poznámke na objednávke aj dátum dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky na tel. č. : +421 905 535 149, prípadne mailom na adrese: matula@piktogram.sk. Pri komunikácii uveďte číslo objednávky.

V prípade, ak si zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú po vzájomnej dohode prípustné.

Poznámka: príjmový doklad o zaplatení dobierky dáva Sl. pošta (poštár resp. kuriér), daňový doklad (faktúra) bude v zásielke. Platba kartou nie je možná. Pri zvolení platby prevodom na bankový účet Vám e-obchod automaticky zašle e-mail s údajmi na realizáciu zálohovej platby, zálohovú faktúru a faktúru Vám doručíme spolu s tovarom. Tovar je expedovaný až po pripísaní celej kúpnej ceny s DPH v prospech účtu predajcu.

Ak nakupujete ako firma nezabudnite prosím uviesť presný názov spoločnosti a IČO, DIČ / IČ DPH.

Vážime si našich zákazníkov a preto nami vyrábané a predávané značenie neobsahuje našu reklamu.