Naša dielňa vznikla v roku 1998 ako výrobná prevádzka predávajúca potlače v oblasti reklamy, priemyslu, technických a predovšetkým bezpečnostných značení. Pri výrobe sú používané osvedčené materiály od renomovaných svetových výrobcov, ktoré zaručujú bezproblémové použitie našich výrobkov aj v exteriéri.

Portfólio bezpečnostného, zdravotného, informačného a iného značenia ponúkané v e-obchode sme zhromaždili na základe našej výrobnej praxe, podľa noriem, nariadení a vyhlášok resp. sme ho vytvorili podľa požiadaviek firiem a zákazníkov. Neustále sa ho snažíme priebežne rozširovať a dopĺňať. Na značenie našu reklamu neumiestňujeme.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.